Imaš vprašanja?
Imamo odgovore!

Pokliči nas: 059 30 30 80

Pravilnik zasebnosti

Upravitelj spletne strani Xsport, je družba KinetiQ d.o.o. (Xsport™ je blagovna znamka podjetja KinetiQ d.o.o.), ki je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in v zvezi s ponudbo Xsport nastopa kot upravljavec osebnih podatkov. Varstvu osebnih podatkov posvečamo posebno pozornost. Zavedamo se in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov in poslovnih partnerjev, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter internimi akti podjetja KinetiQ, d.o.o. V nadaljevanju so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, na kakšni podlagi jih obdelujemo, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov

KinetiQ d.o.o.
Glavni trg 2
SI-2000 Maribor

Matična številka: 6190448000
Davčna številka: SI45860963

 

Osebni podatki (katere osebne podatke obdelujemo)

V okviru uporabe naših storitev, zbiramo različne vrste vaših osebnih podatkov. Zbiramo jih, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe spletne strani in njenih funkcij, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družbenih medijev, v nagradnih igrah, pri registraciji, pri naročanju in aktivaciji (koriščenju) produktov (doživetij) in darilnih bonov ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete vaše osebne podatke. Zbiramo in upravljamo naslednje osebne podatke, ki nam jih posredujete ali so del delovanja našega digitalnega ali drugega sistema:

 • identifikacijski podatki, predvsem ime in priimek, naslov prebivališča, uporabniško ime in geslo, pri pravnih osebah ID za DDV;
 • kontaktni podatki, predvsem e-naslov, telefonska številka, naslov za dostavo, naslov za račun, profili na družbenih omrežjih;
 • nastavitve v uporabniškem računu, predvsem naslovi za dostavo, profili, naročila na novice, članstvo v programih zvestobe, nakupovalni seznami, iskani produkti, primerjani produkti, ocene in komentarji o produktih oz. doživetjih in storitvah;
 • podatki o naročilih, predvsem podatki o naročenih produktih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, podatki o reklamacijah, zamenjavah, podaljšanjih;
 • podatki o spletnih navadah, predvsem podatki o iskanih produktih in drugih storitvah, klikanjih na povezave, načinu iskanja, napravah dostopanja do spleta, IP naslovu in lokaciji, tehničnih parametrih (npr. operacijski sistem, ločljivost zaslona, brskalnik), drugi podatki pridobljeni iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
 • podatki o vedenju v povezavi z branjem prejetih sporočil (npr. predvsem čas do odprtja sporočila), napravah dostopanja do spleta, IP naslovu in lokaciji, tehničnih parametrih (npr. operacijski sistem, ločljivost zaslona, brskalnik);
 • izpeljani podatki, kot osebni podatki, pridobljeni iz nastavitev, predvsem podatki o spolu, starosti, finančnih razmerah, potrošniških navadah in odnosu do različnih produktov in storitev;
 • podatki v zvezi z uporabo podpore iz aplikativne rešitve za podporo (“ticketing” sistem);
 • morebitni drugi podatki, posredovani skladno z namenom zbiranja.
 • podatki iz določenih javno dostopnih virov kot so na primer spletne podatkovne baze (npr. bonitetne ocene podjetij ipd.), poslovni imeniki, medijske publikacije, socialni mediji, spletne strani in drugo.

Na podlagi navedenih podatkov izdelujemo dodatne podatke, da bi vam lahko posredovali ponudbe, prilagojene vašim željam in tudi z namenom izboljšave ponudbe in storitev v naši spletni rešitvi. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, katerih organizator je upravljavec, se davčna številka kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade mora obvezno posredovati nagrajenec, med drugim tudi davčno številko če je potrebna. Nagrajenec, ki odkloni posredovanje podatkov izgubi pravico do nagrade.

 

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v različnih situacijah in predvsem za naslednje namene:

 • Obisk spletne strani (spletne trgovine), ki vključuje uporabo piškotkov in drugih tehnologij predvsem za posredovanje podatkov oglaševalskim in družbenim omrežjem; ugotavljanje števila obiskovalcev, obnašanje na spletnih straneh in izboljševanje naše ponudbe in z njo povezanih storitev;
 • Registrirani uporabniki – predvsem za vodenje uporabniškega računa in zagotavljanje s tem povezanih funkcionalnosti.
 • Opravljen nakup – predvsem za obdelavo naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.
 • Kontaktni in drug podatki – za prikaz in pošiljanje naših prilagojenih ponudb in ponudb naših partnerskih podjetij.

Z vašim soglasjem lahko podatke posredujemo tretjim osebam (našim partnerjem) za prikazovanje ponudbe na drugih spletnih straneh kot tudi za to, da bi vam omogočili dostop do nekaterih dodatnih produktov ali storitev. Do obdelave vaših osebnih podatkov imamo pravico na podlagi priprave ali izvajanja pogodbe z vami, upoštevanja pravnih obveznosti, naših zakonitih zahtevkov ali pa vašega soglasja. V okviru naše dejavnosti in ponudbe obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer:

 • brez vašega soglasja na podlagi izvajanja pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti, oziroma
 • na podlagi vašega soglasja.

Kakšno obdelavo podatkov lahko izvajamo brez vašega soglasja, je odvisno od tega, s kakšnim namenom je ustrezna obdelava povezana in v kakšnem odnosu do nas nastopate – ali ste samo obiskovalec naše spletne trgovine, se pri nas registrirate ali pa naročite oz. kupite produkte ali storitve. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, če ste naslovnik produktov ali storitev, ki so bili pri nas naročeni, če z nami komunicirate oziroma ste bili vključeni v kakršnemkoli procesu v zvezi z našo ponudbo.

 

Posredovanje in obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke lahko posredujemo našim povezanim podjetjem (delež v lastniški strukturi) za potrebe obveščanja o drugih prilagojenih ponudbah, ki bi vas lahko zanimale. Konkretno gre za družbo KinetiQ d.o.o. Osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim pravnim subjektom (našim partnerjem), ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov in sicer v zvezi z naslednjimi potrebami:

 • obdelava naročila – predvsem za potrebe upravljanja s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil (še posebej v zvezi s plačilnimi karticami) in distribucijo naročenih produktov (bonov);
 • prikazovanje oglasov po meri – na podlagi vašega soglasja predvsem oglaševalskim in družbenim omrežjem (vključuje uporabo piškotkov in drugih tehnologij);
 • trženje in personalizacija ponudbe – predvsem upraviteljem orodij za trženje, ki nam pomagajo pri optimizaciji spleta in personalizaciji vsebin ter ponudb za vas.

Osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države (države izven EU), razen v primerih, ko gre za naša lastniško povezana podjetja, ki delujejo v tretjih državah, pri čemer so podatki posredovani predvsem z namenom obveščanja o drugih prilagojenih ponudbah, ki bi vas lahko zanimale.

 

Viri pridobivanja osebnih podatkov

Osebne podatke večinoma pridobivamo neposredno preko naše spletne trgovine ali pri kakršnikoli drugi komunikaciji z vami. Dodatno lahko nekatere druge podatke pridobivamo tudi od naših partnerjev (npr. banke, ponudniki plačilnih sistemov, distribucijske oz. transportne družbe itd.).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

V primeru, ko iz namena zbiranja osebnih podatkov ali iz drugega ustrezno podanega pojasnila ni razviden rok hrambe osebnih podatkov, velja rok hrambe do največ tri (3) leta. V primeru podaljšanja roka hrambe, bo upravljavec pred podaljšanjem roka na ustrezen način pridobil od vas privolitev za podaljšanje roka hrambe (npr. e-poštno sporočilo z zahtevo za potrditev podaljšanja roka hrambe ipd.). Roki hrambe so lahko tudi odvisni od vrste produkta oz. storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

 

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) ima vsak naš uporabnik v zvezi s svojimi osebnimi podatki, ki jih upravljamo in obdelujemo, naslednje pravice:

 • Pravica do seznanitve kakšne osebne podatke zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod jih pridobivamo in komu posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so druge pravice v povezavi z njihovo obdelavo. Skladno s pravico lahko uporabniku na zahtevo posredujemo kopijo obdelovanih osebnih podatkov (izdelava prve kopije je brezplačna, vsaka nadaljnja je izdana proti plačilu).
 • Pravica do popravka v primerih, ko je ugotovljeno, da so obdelovani osebni podatki napačni ali nepopolni. Na podlagi zahtevka bomo osebne podatke čim prej popravili oz. dopolnili.
 • Pravica do izbrisa, pri čemer bomo osebne podatke v najkrajšem možnem času izbrisali, če bo izpolnjen predvsem kateri od naslednjih razlogov: podatkov ne potrebujemo več v skladu z namenom zbiranja oz. obdelave; umaknjeno je bilo soglasje v zvezi s podatki, kjer je bilo soglasje zahtevano; uveljavljena je bila pravica do ugovora proti obdelavi podatkov, ki so bili zbrani na podlagi zakonitega interesa in slednji več ne obstaja; obstaja domneva, da obdelava osebnih podatkov ni več v skladu s splošno zavezujočimi predpisi.
 • Pravica do omejitve obdelave podatkov, ki v določenih primerih (npr. spodbijanje točnosti podatkov, obdelovanje brez ustrezne pravne podlage, podatki niso potrebni ali skladni z opisanimi nameni, vložen ugovor proti obdelavi podatkov ipd.) omogoča zahtevo, da se osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov, ki omogoča pridobitev vseh podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi podanega soglasja in na podlagi izvajanja pogodbe. Osebne podatke posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki (enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah).
 • Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov, ki na podlagi razlogov, povezanih s posebnim položajem uporabnika, daje pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. Podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad pravicami uporabnika ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.
 • Pravica do pritožbe, ki ne glede na uveljavljanje vseh navedenih pravic nikakor ne vpliva na pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu. Pravica se lahko uveljavi zlasti v primeru domneve, da osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Pritožba se lahko vloži pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Uporabnik lahko kadarkoli pisno na naslov upravljavca ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti uporabnika, ki je to zahteval. Uporabnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko pisno na naslov upravljavca, odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM). Priporočamo, da uporabnik zahtevo za uveljavitev svojih pravic odda preko obrazca dosegljivega v njegovem uporabniškem računu, ki ga izpolni in posreduje skladno z navodili na samem obrazcu. Vsaka objava komentarja, slike ali videa na forumih ali družbenem omrežju povezana s ponudnikom ali organizatorjem se smatra kot javna objava, s čimer se pravica do uporabe avtorskega materiala avtomatično prenese v kateri koli obliki ali za katerikoli namen na KinetiQ d.o.o.

Na vrh